GS2計算ツール

GS2-Script

API Requests

MAU
ユーザの平均スクリプト実行回数
スクリプトの平均実行時間(秒)
APIリクエスト回数(月間) {{ Number(calcApiRequestCount()).toLocaleString() }}
スクリプト実行時間(月間) {{ Number(calcInvokeTime()).toLocaleString() }}秒

Pricing

APIリクエスト {{ Number(calcApiRequestCount()).toLocaleString() }}回 {{ Number(calcApiRequestCost()).toLocaleString() }}円
【無料枠】APIリクエスト({{ Number(function_call.free).toLocaleString() }}回) {{ Number(calcFreeApiRequestCount()).toLocaleString() }}回 {{ Number(calcFreeApiRequestCost()).toLocaleString() }}円
スクリプト実行時間 {{ Number(calcInvokeTime()).toLocaleString() }}秒 {{ Number(calcInvokeCost()).toLocaleString() }}円
【無料枠】スクリプト実行時間({{ Number(invoke.free).toLocaleString() }}秒) {{ Number(calcFreeInvokeTime()).toLocaleString() }}秒 {{ Number(calcFreeInvokeCost()).toLocaleString() }}円
月間費用(31日) {{ Number(sum).toLocaleString() }}円